נתנאל ישראל  סורוצקין  קול ברמה  אברהם פריד
מעריצת מרדכי בן דוד
הנקראים
המדוברים