הרב עובדיה  חיים משה  אברהם פריד  מוטי..
מעריצת מרדכי בן דוד
הנקראים
המדוברים