גור  מלך..  גד אלבז  פדות
מעריצת מרדכי בן דוד
הנקראים
המדוברים