מוטי..  גד אלבז  עמאר  יעקב לבין
משיחיסט שרוף
הנקראים
המדוברים