עברי אנוכי  סלפאיש  זילברשלג  מלך..
אין תמונה
הנקראים
המדוברים