דרעי  ישי ריבו  משי זהב  עוזיה צדוק
כיכר שבת
הנקראים
המדוברים