מלך..  שבאבניקים  גפני  כיכר tv
עדיין שפויה
הנקראים
המדוברים