אברהם פריד  הפלג  ליפא  סורוצקין
עדיין שפויה
הנקראים
המדוברים