אור ישראל  גור  אשדוד  אריה דרעי
ar0245
הנקראים
המדוברים