שטיסל  סורוצקין  קול ברמה  ישי לפידות
א. לוי
הנקראים
המדוברים