הרב עובדיה  אברהם פריד  פורים  כפר חב"ד
מרן
הנקראים
המדוברים