בנות חיל  גור  גפני  גד אלבז
יוחאי החמוד
הנקראים
המדוברים