סורוצקין  אברהם פריד  טבריה  גד אלבז
avi1
הנקראים
המדוברים