הפלג  מוטי..  גד אלבז  עמירן דביר
רם ברמה
הנקראים
המדוברים