מוטי..  גד אלבז  הפגנות  סורוצקין
Mose
הנקראים
המדוברים