פורים  ברלנד  שבאבניקים  סקר
Mose
הנקראים
המדוברים