אאא

בירושלים הלך הבוקר לעולמו בפתאומיות הרה"צ משה לוריא זצ"ל. ראש ישיבת "לפלגות ראובן" ומראשי ישיבת המקובלים "שער השמים". זה קרה הבוקר, בעת שהעתיר תפילה בשריד בית מקדשנו בשעות הבוקר המוקדמות, כמנהגו רב השנים.

הרב לוריא זצ"ל היה ידוע כגאון עצום בכל מכמני התורה, אך בעיקר נודע כאחד מגדולי המקובלים בדורנו. נודע כבעמח"ס של "בית גנזי", בין עשרות הספרים שחיבר במשך השנים.

המנוח זצ"ל היה ה'חברותא' של גדולי הדור, בהם האדמו"ר מבעלזא, האדמו"ר מתולדות-אהרן והאדמו"ר מסלונים, שליט"א.

הלוויתו מתקיימת בשעה זו בירושלים.