אאא

קומץ של אנשי נטורי קרתא יצא בצהריים (חמישי) לרחובות בית שמש והפגין נגד המדינה.

המפגינים הבהירו: "אנו אבלים על 64 שנה מרד ציוני בה' ובתורתו". במודעות שהניפו המפגינים נכתב "ציונים אינם יהודים".

המפגינים לבשו שק, כאות אבל על קיום המדינה זה 64 שנים.

יצוין כי גם בירושלים 'התאבלו' על קיום המדינה ובמודות שפורסמן נכתב: "זה כבר שישים וארבע שנה עומדת לה החירוף והגידוף הקיצוני, יום יום מחרפת ומגדפת היא כלפי מעלה וזועקת מי לי בשמיים ואף עתה עוד תאוות לבם בקרבם.

"ועומדים לחגוג את יום עצמאותם ולהרים על נס את דגלם הלאומי לזכר יום אידם, להזכיר ולהנציח כי האליל הציוני עוד פועם". 

חלקים מאנשי הפלג החיצוני נוהגים לצום, כאות אבל.