אאא

באירוע ענק ורב רושם, חגגו אמש במוסדות 'אהבת שלום' שבראשות המקובל רבי יעקב הלל שליט"א, את השקת רשת הכוללים של המוסדות.

בערב המיוחד, השתתפו למעלה מאלף איש, רובם אברכי הרשת, כאשר בסיום האירוע אף חולק למשתתפים ספר מפרי חידושיהם בהלכה של האברכים.

את שולחן הכבוד עיטרה גלרייה נרחבת של גדולי ישראל, ביניהם, הגאון ר' מיכל יהודה לפקוביץ, הגאון ר' פנחס חיים שיינברג ר"י תורה אור, הגר"ד בצרי, הגר"י אפרתי, הגרנ"צ פינקל ר"י מיר, גאב"ד ירושלים הגרי"ט וויס, ראב"ד ירושלים משה שטרנבוך, הגאון רבי משה צדקה ר"י פורת יוסף, הגרמ"ב אזרחי ר"י עטרת ישראל, הגר"ש אויערבך, הרב תופיק רבה של ביתר, ועוד ועוד.

אולם מי שבלט בהיעדרו - למרות התחייבות קודמת להגיע, היה לא אחר מאשר מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א. מסתבר, כי ה'סיקריקים' הידועים של מאה שערים, אלו השופכים אקונומיקה על נשים ברחוב, ומוציאים את שמה של שכונת מאה שערים לדראון, דאגו להציף את האיזור במודעות רחוב מאיימות כנגדו. "אבי הנח"ל החרדי" כונה ראש הישיבה במודעות הללו, לצד כינויים ושמות גנאי רבים נוספים. כאשר הציבור נקרא להגיע ולהפגין כנגדו.

הסיבה הרשמית לביטול ההשתתפות הייתה אמנם מזג האוויר הסגרירי, אלא שבקרב אנשי הבית נלחשה הסיבה האמיתית: החשש מפני אותם ביריונים, אלו שכבר פגעו בעבר במרן הגרי"ש אלישיב שליט"א. "אנו לא מוכן לחשוף את ראש הישיבה לסיכון כלשהוא, ולו הקטן ביותר" אומר אחד מאנשי הבית.