רבי חיים שליט"א בשמחה. צילום: יהודה פרקוביץ´
אאא

קול רינה וישועה באוהלי צדיקים. הערב יינשא באולמי ארמונות חן בבני ברק, הבחור מוטי קנייבסקי, נין לגרי"ש אלישיב שליט"א, נכד לגר"ח קנייבסקי שליט"א, ובן הגאון רבי שלמה קנייבסקי ראש ישיבת ´קריית מלך´, עם בת הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט מרבני קריית ספר.

לרגל השמחה, יצא קונטרס מיוחד - ´שמחת לב´, ובו דברי תורה וברכה לרגל האירוע, ובראשם מהגר"ח שליט"א, סב החתן.

אך גם החתן עצמו מסתבר, לא טמן ידו בצלחת. לרגל החתונה, חיבר החתן המוזיקלי, לחן חדש ל"קול רינה וישועה באוהלי צדיקים", הלחן החדש אף הוקלט במיוחד לרגל האירוע.

כיכר השבת מביא את ההקלטה, שמן הסתם תושמע במהלך החתונה הערב.

מזל טוב.