אאא

מספר אנשי עסקים יהודים מאוקראינה עלו למעונו של המקובל הרב דוד חיים שטרן מבני-ברק, ראש מוסדות "בית אברהם" וחתנו של המקובל הרה"צ רבי חיים משה מנדל זצ"ל, ושמעו ממנו שלוש עצות לרגל המצב - אמירת תהילים, זהירות משיחה בטלה בבית המדרש ושאיפה לעלות לארץ הקודש.

אנשי העסקים ביקשו מהרב שטרן עצה וברכה נוכח המצב הקשה בארצם, המשפיע הן על הביטחון האישי והן על המצב הכלכלי, כאשר בני משפחתם נתונים בפחד נוכח המראות הקשים והמהומות.

"אנו נמצאים בתקופה של עקבתא דמשיחא", אמר להם הרב שטרן. "ועיקר השאיפה והתפילה בתקופה זו היא לזכות לעלות לגור בארץ הקודש. בפרט שבדרך הטבע יכולה להיות סכנה במושבכם חלילה".

"אך צריך לזכור שאין עוד מלבדו יתברך", המשיך הרב, "וכל אחד יקבל על עצמו לומר כל יום התהילים של אותו היום בשמחה ובכוונה בלי הפסק של שיחת חולין והעצה הגדולה לשמירה מפני הגויים מבקשי רעתכם היא לעמוד על המשמר שלא לשוח שיחות חולין בשום פנים ואופן בתוך בתי הכנסת".

בסיום דבריו בירכם הרב שטרן ואמר כי אם ישמעו לעצתו, "אז תהיה לכם תמיד הגנה ושמירה מעל דרך הטבע מן השמים ותזכו לגאולה השלימה".