אאא

ראש העיר בני ברק אברהם רובינשטיין, המועמד לראשות העיר חנוך זייברט והסגן מנחם שפירא, ביקרו היום בסוכתו של הגאון רבי מאיר צבי ברגמן.

בדברים שנשא בפניהם דיבר הגרמ"צ בגודל החיוב של בן אדם לחבירו, "הגמרא אומרת שלאחר מאה ועשרים כשאדם עומד בפני ב"ד של מעלה שואלים אותו המלכת את קונך שחרית וערבית?, וכמו כן שואלים אותו המלכת את חברך בנחת רוח, וכל יסוד בן אדם לחבירו זה שביחס שאדם כלל לא מחשיב את עצמו כלל אלא כל כולו הוא רק בשביל שלשני יהיה. כלל ישראל צריכים רחמים בפרט בענין הזה בזמן הזה".

הגרמ"צ ברך את השלושה ואיחל: "שרק קידוש שם שמים ייצא מכל הבחירות האלו".