אאא

בעקבות דברי חה"כ אורי אורבך שקרא לרב הראשי יונה מצגר להתפטר מתפקידו. אומרים גורמים ברבנות הראשית, כי "לפני שחבר הכנסת אורבך רץ לייצר כותרות, כדאי לו לבדוק היטב מה אמר הרב הראשי בכינוס, אורבך שכח שהוא כבר לא עיתונאי".

הגורמים מבקשים להבהיר לחבר הכנסת כי לו היה טורח להקשיב היטב לנאומו של הרב הראשי, היה מגלה כי פרט לשבחים שהרעיף על הדיין הרב שרמן שיושב איתו באותו הרכב, הוא לא הביע שום התייחסות לגיורי הרב דורקמן.

הרב מצגר ציין בנאומו כי הרב שרמן מדקדק על קוצו של יו"ד ומקפיד על דרישות ההלכה. הוא אף ציין שני מקרים ברורים של זיוף גיור. אך בשום צורה שהיא לא הביע שום דעה בנושא הטעון.

כהוכחה מציינים אותם גורמים את תגובתה הרשמית של הרבנות הראשית, כפי שהתפרסמה בכלי התקשורת: "ברבנות הראשית לישראל דוחים כל נסיון לקשר את דברי השבח שהרעיף הרב הראשי על הרב שרמן לפסיקה ספציפית. הרב הראשי מיצר על כל נסיון להוסיף תוספות מעבר לדברים שאמר. הרב מצגר מעולם לא הביע את דעתו בעניין גיורי הרב דרוקמן ואין בכוונתו לעשות כן, שכן נושא הגיורים אינו בתחום אחריותו. כל פרשנות הנעשית בדברי הרב ושלא נאמרה על ידו יש בה רק להרבות ריב ומדון וללבות את אש המחלוקת".

יצויין כי מבדיקה שערך ´כיכר השבת´ עולה, כי אף התקיימה שיחה בין הרב דרוקמן ובין הרב הראשי לאחר דבריו של האחרון ב´כנס לביצור חומות היהדות´. בסביבתו של הרב דוקרמן לא הכחישו את הדברים.