אאא

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון במשרד הפנים, בראשות מר יוסף ברון, הממונה על מחוז הצפון אישרה  כ-4,000  יחידות דיור בישובים הבאים: דיר אל אסד, אל שגור, בענה, נהרייה ובקיבוצים שלוחות ורשפים.

דיר אל אסד – אושרו 1,211 יחידות דיור בהכוללות הקמת 2 שכונות מגורים כאשר האחת ממוקמת מערבית לדיר אל אסד והשנייה צפונית לדיר אל אסד, השכונות כוללות הקמת אזורים מסחריים והקמת מבני ציבור .

אל שגור – אושרו1,127 יחידות דיור – הקמת 2 שכונות מגורים האחת דרום מערבית לבענה והשנייה מערבית לבענה, אשר כוללות  אזורים מסחריים והקצאת שטחי למבני ציבור.

בענה – אושרו 584 יחידות דיור במסגרת תכנית ג' 15421 – להקמת שכונת מגורים מזרחית לישוב בענה והקמת אזורי תעסוקה.

שלוחות-רשפים – אושרו 190 יחידות דיור  במסגרת תכנית ג' 18610 – להקמת שכונה חדשה המשולבת לשני הקיבוצים שנקראת "שלפים", השכונה ממוקמת בין שני הקיבוצים כדי ליצור רצף תכנוני.

נהרייה –  אושרו 800 יחידות דיור, במסגרת תכנית ג' 4870.