אאא

מליאת הכנסת אישרה היום (שלישי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק להחלפת המונח "מעביד" של חברי הכנסת נחמן שי ורוברט אילטוב. ההצעה נדונה בוועדת העבודה הרווחה והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ.
 
לפי הצעת החוק, יוחלף המונח "מעביד" - על הטיותיו, במונח "מעסיק", בכל חיקוק בתחום דיני העבודה, למעט בהקשר של יחסי העבודה הקיבוציים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב, כי "למונח מעביד, על הטיותיו, עלולה להיות משמעות שלילית, המתקשרת בין היתר לניצול, שיש בה כדי להשפיע על השיח המשפטי והציבורי כלפי מי שמעסיק עובדים לפיכך מוצע להחליף מונח זה במונח מעסיק, שאינו טעון במשמעות שלילית כאמור".

במהלך הדיון בועדת העבודה והרווחה אמר ח"כ שי הנמנה על יוזמי ההצעה כי: "זהו מונח אנכרוניסטי שיש לו קונוטציה שלילית לימים חשוכים בהיסטוריה האנושית של אדון ועבד. אין מדובר בעניין סמנטי בלבד. השיח הציבורי ישתנה, ובעקבותיו גם התפיסות והדעות".

11 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק,  המשך הטיפול בה יתקיים בוועדת העבודה והרווחה לקראת קריאה שנייה ושלישית במליאה.