אאא

ועדת החוקה של הכנסת אישרה הבוקר (שלישי) צו חדש לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

הצו קובע נהלים חדשים לנותני שירותי מטבע - צ'יינג'ים, באשר לחובת זיהוי לקוחות, רישום פעולות, ודיווח על חלק מהפעולות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

על פי הצו שהיה בתוקף עד הבוקר, נותני שירותי מטבע, לא היו מחויבים בזיהוי ורישום על פעולות כספיות עד סך 50,000 שקל. חלק מדרישות הצו, חלו עד היום רק על פעולות מעל 500,000 שקל.

אך הצו החדש קובע כי פעולה כספית מ-10,000 שקל, ועד 50,000 שקל, תחייב את נש"מ לזהות את הלקוח באמצעות תעודה מזהה, ולרשום את הפעולה בספרי הנש"מ.

פעולה כספית העולה על 50,000 ש'ל, נש"מ יחויב לאמת את פרטי הלקוח ולזהותו באמצעות תעודה מזהה נוספת, זיהוי פנים מול פנים. וכן להחתים את הלקוח על טופס נהנה.

עוד נקבע בצו החדש, כי נותני שירותי המטבע יחויבו לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על כל פעולה כספית העולה על סך 50,000שקל. הנשמי"ם יחויבו לדווח גם על פעולות כספיות בלתי רגילות, לפי רשימת תבחינים שנקבעו בתוספת לצו. הכוונה על פעולות כספיות אף אם הם פחות מ- 50,000 שקל.

משרד האוצר קיבל את דרישת הנשמי"ם לפטור אותם מחובת רישום פרטי זיהוי ואימות לקוח פנים אל פנים, ומחובת חתימה על הצהרת נהנה בכל פעולה ופעולה, כאשר הלקוח הינו לקוח קבוע ומוכר לנש"מ.

חובות אלו יחולו רק על הפעולה הראשונה. ואולם, הנש"מ יחויב לנהל כרטיס לקוח ללקוחות הקבועים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

עוד סוכם במשא ומתן בין נציגי משרדי האוצר לנציגי הנשמי"ם, כי "פעולות כספיות באמצעות פעולות מרחוק, (טלפון, מייל וכדו') לא ידרשו זיהוי לקוח פנים מול פנים ובחתימה על הצהרת נהנה מקורית, וניתן יהיה להסתפק בזיהוי באמצעות משלוח בפקס או במייל, שתי מסמכי זיהוי של הלקוח ובהעתק של הצהרת הנהנה. ובתנאי שהפעולה, תבוצע באמצעות מוסד פיננסי ישראלי מפוקח כדוגמת בנק או חברת אשראי".

יצוין כי הצו יכנס לתוקף בתום תשעה חודשים מיום פרסומו ברשומות.

בתוך כך, בקולות חברי האופוזיציה, התקבלה הצעת הרביזיה של ח"כ אורי מקלב ואברהם מיכאלי והצו למימון הלבנת הון ומימון טרור שאושר היום בבוקר בוועדה, ישוב לדיון בוועדת חוקה.

 חברי הכנסת אורי מקלב ואברהם מיכאלי נימקו את בקשתם להביא את הצו לדיון מחודש בוועדה, בטענה כי הצו עלול לכרות את ענף נותני שירותי המטבע.

 ח"כ מיכאלי אמר כי "הצו מנוסח בצורה שהציבור לא יכול לעמוד בו. מלבישים על הנשמי"ם הוראות חדשות שהם לא יוכלו להתמודד איתם. אנשים יהפכו לעבריינים".

ח"כ מקלב אמר כי "הענף מפרנס אלפי אנשים והצו עלול לחסל את הענף ולפגוע בפרנסתם".