אאא

נהג שישלח מייל בזמן נהיגה מסתכן בקנס של 1,000 שקל: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (ב') את בקשת משרד התחבורה ומשרד התשתיות, לתקן את תקנות התעבורה ולקבוע איסור על שליחה או קריאה של דואר אלקטרוני בנהיגה.

הוועדה אישרה את ההצעה להוסיף על האיסור הקיים לגבי מסרונים, את האיסור בנושא התכתבות בדואר האלקטרוני, כאשר הקנס הצפוי על כך יעמוד כאמור על 1,000 שקל.