אאא

הרצפה שהפכה לגניזה: מידי שנה הסיטואציה המבישה חוזרת על עצמה. המוני בית ישראל העולים לציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון, דורכים ברגליהם על הגניזה הזרוקה על הרצפה, זאת בעקבות חלוקת העלונים בתפוצה נרחבת.

לאור זאת יצאו ב"העדה החרדית" באזהרה כנגד מפיצי העלונים וכנגד עוברי האורח שלוקחים אותם ובה דרישה חד-משמעית שלא לחלק דברי גניזה במירון.

במודעות שנתלו ברחבי הר מירון שכותרתם "אזהרת התורה", נכתב כי "לאחרונה נתרבה עד מאוד חלוקת כתבי קודש ודברים הטעונים גניבה במעמדים ציבוריים ובמקהלות עם, כשרוב הפעמים נועדו רק לצורך פרסום וקידום מכירות, וגורמים רעה גדולה שצרכי גניזה מתגוללים באשפתות רח"ל בביזיון נורא מאוד וכבר הזהירו רבותינו הקד' בחומר הדבר".

לאור זאת מזהירים חברי בד"צ העדה החרדית כי מדובר בחילול השם חמור. "על של עתה באנו אחרי שהועד לפנינו כי באתר"ק מירון ביומא דהילולא קדישא של התנ"א רשב"י זיע"א בל"ג בעומר העעל"ט, נגרם חילול הקדוש החמור מאוד ע"י מכונים ומוציאים לאור שהפיצו את המקום בקונטרסים סידורים עם אזכרות הקודש, ולמשמע אוזן דאבה נפשינו שכתבי הקודש התגוללו ביום ההילולא תחת מדרס רגל ההמון, ובמוצאי היום נלקחו לאשפתות ה"י".

חברי הבד"צ כותבים בסיום מכתבם מסר חד וברור למפיצי העלונים ומקבליהם: "אשר על כן באנו באזהרה לכל המפיצים והמוציאים לאור מכונים ופרטיים כמו גם ארגוני צדקה וחסד כי אסור לחלק דברי גניזה במעמדים וריכוזי עם כמו גם במירון בל"ג בעומר ובשאר יומי דפגרי וכינוסי המון לשם כל מטרה שתהיה וכן אסור לשתף פעולה עמהם לקבל מהם דברי גניזה וכו', האיסור הוא על המפרסמים ועל המסייעים בידם כנדיבים ומפרסמים".

על המכתב, כאמור, חתומים חברי בד"צ העדה החרדית: הראב"ד הרב משה שטרנבוך. הרב יהושע ראזעבערגער. הרב אברהם יצחק אולמאן. הרב יעקב מנדל יאראויטש הרב נפתלי ה' פרנקל והרב יהודה פישר.

מכתב זה הוא לא היחיד שמזהיר מפני חילול העלונים הקודשים. במודעה שהוציאה משמרת הקודש תחת הכותרת "מודעה ואזהרה" נכתב כי "בעקבות הוראת כל גדולי ישראל שליט"א שלא לחלק דברי גניזה במירון, "לא יתאפשר בשום פנים ואופן חלוקת והפצת דברי קודש בימי ההילולא בכל סביבת הציון הקד' ויעמדו ע"ז בכל התוקף".

לסיום ביקשו במשמרת הקודש מהעולים למירון כי "המוצא דברים הטעונים גניזה שיכניסם במתקנים המיוחדים לכך".