אאא

ועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשות ח"כ דוד אזולאי, אישרה היום, בהוראת שעה, תקנות המחייבות שילוט חדש בבתי עסק המוכרים משקאות משכרים.

בשלט יצוין כי "צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!" ותופיע בו גם אזהרה לנשים בהריון – "משרד הבריאות ממליץ לנשים בהריון להימנע משתיית אלכוהול העלול להזיק לבריאותו של העובר ולגרום לו למומים".

השילוט יוצב  במקום בולט ומואר, כשתחתית השלט תימצא בגובה שלא יפחת מ- 1.90 מטר ולא יעלה על 2.20 מטר מן הרצפה. מימדי השלט יהיו 40 ס"מ רוחב X 50 ס"מ אורך.

השילוט החדש מצטרף לסדרה של שלטי אזהרה אחרים המחויבים כיום על פי חוק רישוי עסקים.

במידה מסוימת ריבוי השלטים יוצר "עומס" של שלטים המשית עלויות גדולות על בתי העסק. ח"כ דוד אזולאי, יו"ר הועדה, ביקש מנציגי הממשלה שנכחו בדיון, כי יודיעו לועדה בתוך שבועיים איזה משרד ממשלתי יוביל תהליך להאחדת שילוט האזהרה בבתי העסק כך שכשאר תסתיים הוראת השעה, השילוט האחיד יוסדר בחוק קבוע.