אאא

בעקבות הקיצוצים בקצבאות: 35,000 ילדים יכנסו אל מתחת לקו העוני.

דו"ח האגודה לזכויות האזרח בישראל שפורסם היום (ראשון) חושף כי הקיצוץ בקצבאות הילדים הוסיף עוד 35,000 אל מתחת לקו העוני והוריד את ישראל לתחתית רשימת המדינות החברות בארגון ה-OECD.

הדו"ח סוקר את המגמות הבולטות במצב זכויות האדם בישראל בשנת 2013. אחת מהן, היא הפגיעה המתמשכת בזכויות החברתיות. לפי הדו"ח, בישראל לא קיימים סטנדרטים מוגדרים המתאימים לאזרח את גובה הקצבה ומאפשרים לו קיום בכבוד מינימלי. הקצבאות נקבעות באופן שרירותי לחלוטין ואינן מתבססות על מחקרים או פרמטרים הנוגעים לאדם.

עוד התברר, כי הממשלה כשלה במדיניות הכלכלית שלה ולא הצליחה לקדם דיור בר השגה כפי שהבטיחה. זאת לצד חיסול הדיור הציבורי והקיצוצים הנרחבים בקצבאות הילדים.

העוני לא פוסח על שאר חלקי החברה. קרוב ל-20% מהזקנים בישראל עניים. הבחירות בשנה שעברה, קטעו את קידום רפורמות ויוזמות שונות לשיפור המצב. למרות זאת, בהשוואה לשנים קודמות, מספר הזקנים העניים ירד.

מערך גביית המים והקושי לעמוד בתשלומים, גורם לניתוקים רבים ומידי חודש, קרוב ל-1,000 משפחות מנותקות ממים.

בדו"ח ישנה התייחסות למצב התעסוקה בישראל. מהנתונים עולה כי קיימת אפליה בשכר ובסיכויי הקבלה לעבודה של אוכלוסיות מוחלשות בישראל, כמו חרדים, נשים ואף מזרחיים לעומת אשכנזים.