אאא

אחדות ושלום בויז'ניץ: בעוד בחלק מחצרות הקודש וקהילות חסידיות מסוימות נמשכות המריבות, חילוקי הדעות והוויכוחים הפנימיים המגיעים לעיתים אף לכדי אלימות, מתברר כי בחסידות ויז'ניץ עושים האחים האדמו"רים את הכל על מנת ולשמר את אווירת השלום והאחדות השוררת בין החצרות מאז פטירתו של אביהם האדמו"ר בעל ה"ישועות משה" זצ"ל.

במהלך השבת האחרונה הגיע הרב בנציון שטנגר, גבאו ונאמנו של כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ להתפלל את תפילות יום השבת בבית המדרש "מרכז חסידי ויז'ניץ" שברחוב עזרא בבני-ברק הנמצא בנשיאותו ובהנהגתו הרוחנית של האדמו"ר הצעיר וזאת לרגל שמחת ה"אופרוף" אותה ערך אחיו שהינו חסיד של האדמו"ר והגיע במיוחד מארצות-הברית לקיים את השמחה המשפחתית בצילו של הרבי.

החסידים הרבים השתוממו כשבמהלך קריאת התורה ביקש האדמו"ר בשעה שעלה לתורה לקיים "מי שברך" מיוחד לגבאו של אחיו המבוגר כשהדבר נחשב לחריג במיוחד לאור העובדה שהרבי אינו נוהג לערוך ברכת מי שברך לאנשים פרטיים.

בנוסף, כובד הרב שטנגר בעצמו בעלייה לתורה כשהוא תורם סכום נאה לבית המדרש 'מרכז חסידי ויז'ניץ'.

בחסידות מציינים כי מדובר כאמור במאורע נדיר ומיוחד. "עצם העובדה שגבאו של האדמו"ר מגיע לשמחה הנערכת בבית המדרש של החצר 'היריבה' כביכול, ויתירה מכך העובדה שהרבי של אותה חצר מקבל אותו בחיבה ומכבד אותו בכבוד מלכים מלמדת על חשיבות הידידות והאחווה בין האחים האדמו"רים", אומרים שם.