אאא

"האחים התועים רוצים לעקור את התורה", כך אמר הגאון רבי שמואל אויערבך במהלך שיחה שמסר במוסדות 'אור החיים' בראשות הגאון רבי ראובן אלבז. את הדברים אמר הרב אויערבך באירוע שנערך בתחילת השבוע ועסק בענייני השעה והזמן.

בדבריו אמר הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך, כי בימים אלו נתון עם ישראל במצב לא פשוט, וכי ישנם אויבים מבית ומחוץ. "האחים התועים רוצים לעקור מאיתנו את התורה. עלינו להשיב מלחמה וכל כמה שנתחזק בתורה ביגיעה ובשקידה, זה ישפיע עליהם ועלינו, והתורה תישאר לנצח עמנו".

"כל כלי יוצר עלייך לא יוצלח", קרא הגר"ש אויערבך ואמר: "בימים אלו של חורבן הבית, חובה עלינו לתקן את יסודות הבית, כדי שנהיה ראויים לקבל את אור התורה והשפע האלוקי שיש בעולם"

הגאון רבי ראובן אלבז הודה בסיום הכינוס להגר"ש אויערבך שהטריח עצמו למסור את שיחת החיזוק בימי בין המצרים וכהכנה לימים הנוראים, ואמר כי "הדברים היוצאים מלב זך ונקי – בוודאי יכנסו לכל לב".

הגר"ש אויערבך בתגובה פנה לתלמידים ואמר: "יש לכם זכות שאתם נמצאים אצל הרב אלבז. ראש הישיבה מחזק אתכם בתורה ואתם צריכים להודות  לבורא עולם: שלא עשני בור ועם הארץ".