אאא

חייבים להודות: שילוב כוחות כזה כבר מזמן לא נראה במקומותינו. 2 גופים חסידי וליטאי משלבים כוחות יחד בשחיטה משותפות ומהודרת ביותר.

גופי הכשרות 'קהילות' בראשות הגר"י פישביין, וביה"ד בראשות הגרש"צ רוזנבלט החליטו לשת"פ בשחיטה משותפת לטובת כלל הציבור המקפיד על קלה כבחמורה בהידור רב.

שחיטת 'קהילות' בפיקוח בד"ץ 'קהילות' בראשות הגר"י פישביין שליט"א – מותיקי רבני השחיטה בימינו. השחיטה נחשבת לאחת הותיקות בדורינו והיא הוסמכה ע"י רבני ירושלים זצ"ל ונודעה במעלותיה המיוחדות.

בבד"ץ 'קהילות' לצידו של הגר"י פישביין משמשים רבנים חשובים - הגר"י אפרתי ראש בית המדרש להלכה בהתיישבות, הגר"צ ויז'ניצר רב קהילת חסי

די ויז'ניץ באשדוד, הגרא"נ גוטרמן, הגר"א שטרן והגרד"ש זולדן דומ"צ סערט ויז'ניץ חיפה.
הבד"ץ מתייחד בכך שהוא הוקם ועוסק אך ורק בנושא השחיטה – רבני הבד"ץ עצמם הם רבני השחיטה, הם היושבים בגופם יום-יום בשחיטה ומנהיגים אותה.

בד"ץ יראים בראשות הגרש"צ רוזנבלט שליט"א – נאמן ביתם של הגאב"ד הגר"נ קרליץ ושר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, נודע בהנהגות שחיטה מבעל החזון איש זצ"ל.

גדולי התורה מעורבים בכל שאלה והכרעה גם במערכת הכשרות המשותפת והמהלך כולו זוכה לברכתם ועידודם.

השבוע, לקראת הימים הנוראים עלו יחדיו צוות השו"ב להתברך מגדולי ישראל לקראת השנה החדשה שיצליחו במלאכת הקודש להרבות קדושה וטהרה על שולחנם של ישראל.

יצוין שבמהלך השבועות האחרונים מאז נודע על האיחוד, הביעו מוסדות מכל החוגים התעניינות בשחיטה המדוברת שזוכה לאמונם של גדולי התורה והחסידות. מוצרי הבשר והעוף מהשחיטה המהודרת משווקים בכל רשתות השיווק הגדולות ונושאות את חותמות 2 הבדצי"ם.