אאא

לאחר המהפך בבד"צ "שארית ישראל", קוראים מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ושר התורה הגר"ח קנייבסקי לציבור החרדי ולמנהלי המוסדות הממושמעים להם - לרכוש מוצרים שבכשרות הבד"צ.  

כזכור, בעקבות הוראתם של הרבנים, צורפו לרבני ועד הכשרות רבנים חדשים בהם הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שכיהן עד עתה כגאב"ד הכשרות המתחרה "יראים". ל"כיכר השבת" נודע, כי בהמשך השבוע צפויים רבנים וגדולי תורה נוספים לצרף את חתימתם לנוסח.

במכתבם כותבים גדולי ישראל: "הן ידוע מכבר מערכת הכשרות המהודרת שארית ישראל אשר נוסדה ע"י מרן רשכבה"ג הגרא"מ שך זלה"ה, והעמיד בראשה את ידידנו הגה"צ ר' חיים שאול קרליץ זצ"ל, אשר העמיד דת הכשרות על תילה בהקפדות ובהידורים מיוחדים הראויים לעלות על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן. ובהמשך תחת הנהגת מרן הגרי"ש אלישיב זללה"ה".

"ועתה הוסיפו להבד"ץ עוד רבנים ידועים יראי ד', אשר ידם רב להם בענייני כשרות ועל ידי זה, יוכלו להוסיף עוד הידורים בכשרות המאכלים כדי שח"ו לא נכשל באיסור של ונטמתם ובפרט כעת, שאנו עומדים בערב שנת השביעית אשר כידוע פסקי מרן החזון איש עומדים לנגד עינינו ויש צורך בהשגחה מיוחדת לספק לציבור פירות וירקות בהידור ללא שום קולות והיתרים למיניהם כלל".

"ועל כן קוראים אנו בזאת לציבור בני התורה ולמנהלי היכלי הישיבות והמוסדות להצטרף ולרכוש מוצרים הנמצאים תחת הכשרות המהודרת 'שארית ישראל'. ולרבני הקהילות אנו פונים בזה שישפיעו על בני קהילתם ועל אלו הנשמעים להם לחזק ההכשר הנל.  והננו בזה בברכה כי חפץ ה׳ בידם יצליח להעמיד דת הכשרות ומשמרת השביעית בטהרה על תילה".