אאא

אחרי מאבק ממושך שניטש בין תושבי מאה שערים כשבראשם ה'סיקריקים' ל'ספרי או החיים סנטר', נראה כי הצדדים הגיעו להסכם ביווך וועד גאולה.

כזכור המאבק עבר כל שיא שידע הציבור החרדי.

בחודשים האחרונים, כפי שדווח לראשונה ב'כיכר השבת', התקיימו מגעים בין בעלי החנות ועד גאולה במטרה לסיים את המאבק האלים.

הדרישה המרכזית הייתה להציב בכניסה לחנות שלט הקורא "נא להיכנס לחנות בלבוש צנוע", אולם הבעלים לא הסכימו ואמרו "לא ניכנע לטרוריסטים".

אולם בסופו של דבר, הערב כאמור הגיעו לפשרה.

וועד גאולה הוציא הערב הודעה שבה נאמר: "הודעה לציבור. היות ובעלי החנות ספרי אור החיים רחוב חבקוק פינת מאה שערים באו בדברים עם עסקני הוועד וקיבלו על עצמם להתאים את החנות לפי רוח השכונה כפי הוראות וועד גאולה, על-כן הננו להודיע בזה מעתה כל מי שיש לו איזה טענה והערה כל שהיא בנידון שיפנה לנציגי הוועד והכל יבא על מקומו בשלום בעזרת ה' יתברך".

הוועד אף מזהיר: "מן המותר לציין שאין לעשות דין לעצמו ואין להזיקו ולפגוע ברכושו וכדומה בכל אופן שהוא".

בתוך כך, עסקן מוועד גאולה מותח הערב ביקורת על בעלי ספרי אור החיים באומרו: "את ההסכם הזה היה ניתן להשיג לפני חודשים ולמנוע את כל האלימות".