אאא

אחרי שנים - יש רב לירושלים: אחרי שנים ארוכות בהן לא היה רב מכהן לעיר הבירה ירושלים, ומי שמילא את מקום הרבנים היה הרב הראשי לישראל, ובזמן שמדברים על בחירות בפתח, נכנס בצהריים (ראשון) הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, לכהן כמ"מ רבה של ירושלים. 

ערב שנת השמיטה הופיע הרב אליטוב במשרדי המועצה הדתית בירושלים כרב ממלא מקום בירושלים, בין היתר יהיה אחראי על מערכת הכשרות בעיר. 

הרב אליטוב נפגש עם יו"ר המועצה הדתית הרב יהושע ישי, עם חברי וועדת הכשרות ורבני השכונות וכבר ביומו הראשון, קיים הרב אליטוב ישיבת היערכות עם הרבנים לקראת שנת השמיטה. 

בסיום הישיבה הביע הרב תקווה כי "המועצה הדתית בירושלים תמשיך להוביל בכל ענייני הכשרות והדת כיאה לקריית מלך רב". 

יצוין כי כבר החל ממחר תעודות הכשרות בירושלים יוכרו בתקינות רק עם חתימתו של הגאון הרב שמעון אליטוב.