אאא

ארבעה צעירים המשתייכים לתנועת העובדים הלאומנית-סוציאליסטית נחקרו על ידי הדיגוס (המחלקה לחקירות כלליות ופעולות מיוחדות) של מילאנו בגין פעילות תעמולה פוליטית בעלת דפוס גזעני ואנטישמי.

שלושה מתוכם הציגו את מועמדותם בבחירות שיתקיימו בהמשך החודש בטרנובה די פסריני.

בימים האחרונים, על פי ייפוי כוח של פרקליטות הרפובליקה שבבית המשפט של מילאנו, בוצעו חיפושים בביתם, במהלכם הוחרם חומר אידיאולוגי שניתן לייחס לתנועה בעלת הדפוס הגזעני והאנטישמי.

החקירות כנגד הקבוצה הניאו-נאצית, שנוסדה בשנת 2002, החלו בתחילת 2013 לאחר הופעתם של מספר פליירים אנטישמיים בדוכן תעמולה.

בהתאם לממצאים, החוקרים, יחד עם הרשות השופטת, בודקים גם האם מתקיימים התנאים על מנת לפסול את הרשימה בבחירות.

בבתיהם על הצעירים נמצאו גם סכינים קפיציים, אקדחי צעצוע ללא נצרת הבטיחות האדומה, אלות, דגל של הרפובליקה של סאלו, וספרים רבים בהשראה נאצית מובהקת. באתר של התנועה חגגו את יום הולדתו של היטלר והיללו את זכרו של גבלס.