אאא

חבר הכנסת ישראל אייכלר מאגודת ישראל קרא היום (שני) לראש הממשלה בנימין נתניהו "לצאת לחופשי" ולפרק את הממשלה. לדבריו: "היום הזה ייקבע עתידו הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו".

"אם יסיר מידיו את הכבלים של העבדות הקואליציונית שגזר על עצמו ויכריז על בחירות כלליות, הוא יצא לחפשי והעם יוכל לומר את דברו האם הוא רוצה שראש הממשלה יהיה לפיד או ליברמן או ליבני או בנט. מאותו רגע שביבי יקבל תעודת שחרור ממעבידיו העריצים בקואליציה, הוא יוכל להציג לעם את הישגיו והעם ישפוט ויאמר את דברו".

"אבל אם ייכנע ביבי בפגישתו הערב לאיומיו של לפיד ויעניק לו "מתנת בחירות" בדמות חוק מע"מ אפס, הוא יהפוך לעבד נרצע לששה חדשים. הוא יובל אחר אי-כבוד כפודל קטן הנסחב כשבוי ומושפל, אחר רגלי שלשה כלבי רועים לפיד דוברמן ובנט. לפניהם תריע אף תצריח הגברת ליבני שתדבר בשצף קצף נגד כל הדברים שהיא מסמלת: קיצוניות, אלימות, גזענות ושנאה. הם ישפילו אותו ואת את שמונה עשרה המנדטים המפורדים שלו אל מול תשעה עשר הסינאטורים של קליגולה המלוכדים באין עתיד".

"למחרת כניעתו של נתניהו ללפיד והעברת התקציב עם חוק מע"מ אפס, תצא בשורת המהפכה בלפידי אש אל חוצות תל אביב ובנותיה: "הבאנו דירות עליכם זוגות צעירים. ניצחנו!" לאחר ששה חדשים בשבי ימצא עצמו נתניהו במערכת בחירות אכזרית. הכלכלה קורסת המיתן מכביד והולך יוקר המחיה עולה ומחיר הדירות יזנקו מעלה".

אייכלר המשיך ואמר כי "ביבי חילק מתנות בחירות לכולם. הוא נתן לליבני את שטרן את חוק הגיור, נתן ללפיד את "חוק מע"מ אפס", יתן לבנט שלש מאות מליון להתנחלויות ורק לליכוד לא נשאר פירור. מה הפלא? שהוא יקבל בבחירות בקושי שנים עשר מנדטים כפי שכבר קרה לו לפני שנים לא רבות. אנו מציעים לביבי ברגע האחרון לפני הקפיצה מן הצוק. אל תיכנע לאויביך המבקשים את נפשך כדי לרשת אותך. אל תתן להם לכרות לך את הקבר הפוליטי ולשתות את הקולות שלך בקשית".

"צא לבחירות כמו מנהיג ותעמוד למשפט העם בקלפי" קרא אייכלר. "אנחנו בכל מקרה מוכנים בכל עת לצאת אל הקלפיות בתפילה אל ה' כיעקב אבינו בפשרת השבוע: הצילנו נא מיד אחי מיד עשיו פן יבא והכני אם על בנים. ואת אמרת היטב איטיב עמך ויהיה זרעך כעפר הארץ אשר לא יספר מרוב".