אאא

רבי מאיר בעל הנס

ידועה תפילת רבי מאיר בעל הנס וידועה הסגולה של רבי מאיר שכל הצריך לישועה פונה בבקשה ובתחינה לבורא עולם שבזכות רבי מאיר בעל הנס ניושע ונזכה לניסים.

היו שחילקו בין הצורך להגיד "אלקא דמאיר ענני" או "אלקא דרבי מאיר ענני" וכל האומר ינהג לפי מנהג רבותיו.

הרי לפניכם צילום של תמונה עתיקה "סגולה" מיוחדת שלא הודפסה שנים רבות בנוסח העתיק והמקובל הזה הרי היא הבקשה של רבי מאיר בעל הנס.

סגולה גדולה למי שצריך לאיזה נס אזי יתן ח"י גדולים או סכום אחר כמניין ח"י לצדקה עבור נשמת רבי מאיר בעל הנס ז"ל ויאמר בפה מלא "הריני מנדר ח"י לצדקה עבור נשמת רבי מאיר בעל הנס".

"אלקא דרבינו מאיר בעל הנס עננו, אלקא דרבינו מאיר בעל הנס עננו, אלקא דרבינו מאיר בעל הנס עננו. ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו כשם ששמעת את תפילת עבדך רבי מאיר בעל הנס ועשית עמו ניסים ונפלאות כך תעשה עמדי ועם כל עמך ישראל הצריכים נסים נגלים ונסתרים לעבדיך (פב"פ) (ויפרוש שאלותיו)".

ואח"כ יאמר מזמור כ' ולג' וקכא' וזכות כל הצדיקים יעמוד לנו אמן".

 

 

התמונה באדיבות האספן ביל גרוס