אאא

בראשון ליולי ייערך בבג"ץ דיון בעתירת התנועה לאיכות השלטון נגד משרד החינוך. לטענת התנועה, המדינה מעבירה מידי שנה 170 מיליון שקל למוסדות החינוך החרדיים, ללא כל ביסוס חוקי.

בעתירת התנועה שהוגשה כבר לבג"ץ בשנה שעברה, התחשבה העותרת במגבלות הזמן ודרשה כי בג"ץ יתן צו להפסקת ההעברות הבלתי חוקיות החל משנת הלימודים הבאה, דהיינו: אלול תשס"ט.

המדינה ביקשה מבג"ץ אורכה של שלשה חודשים, בקשת המדינה נדחתה בשבוע שעבר. לטענת העותרת, משרד החינוך אינו מתכחש לעובדות, והוא אף מודה שהתקציב אינו מופיע בחוק.

בבקשת הדחייה שהגישה המדינה, היא טוענת כי רק לאחרונה נערכה פגישה בנושא עם שר החינוך, ובשל כך היא זקוקה לדחייה של שלשה חודשים. כאמור, בג"ץ דחה את הבקשה והורה למדינה להגיב על העתירה עד למועד הדיון שנקבע כאמור לתחילת החודש הבא.

בתנועה לאיכות השלטון טוענים, כי אינם מתנגדים לתקצוב החיידרים. לדבריהם, על הממשלה להכניס את ההקצבה לחוק התקציב או לבטלו בשל היותו לא חוקי. עוד אומרים בתנועה, כי העובדה שהעתירה הוגשה בשנת 2008 וניתן למדינה פרק זמן ארוך על מנת להגיב לבית המשפט או להכניס את התקציב לחוק, מחייבת את קיום הדיון עכשיו, על מנת שהחלטות בית המשפט ימומשו כבר בתחילת שנת הלימודים הבאה.

יצויין כי הממשלה בתגובתה סירבה להסכים לצו ביניים שיפסיק את ההעברות עד להחלטת בית המשפט. אשר על כן אומרים בבג"ץ, לא יידחה עוד הדיון בעתירה, והוא יתקיים בתחילת יולי.