אאא

"פרשת הבמבה" הגיעה היום אל ראש החדשות וכבשה את העמודים הראשונים בעיתונים הגדולים במדינה.

זה החל בפסקים מנוגדים של שני בני הגר"ע יוסף שליט"א בנושא חטיף הבמבה: הגאון רבי דוד יוסף שפסק כי ברכתו 'שהכל' והגאון רבי יצחק יוסף שפסק כי ברכתו 'בורא פרי האדמה'.

העיתונים מעריכים כי מדובר בניצני המאבק על תחילת המרוץ לתפקיד רב העיר ירושלים. "קרב שמתנהל מתחת לפני הקרקע תקופה ארוכה", אליבא דמעריב.

כך או כך, שני העיתונים הגדולים 'ידיעות אחרונות' ו'מעריב', טעו היום כאשר הציגו את תמונותיהם של בני הגר"ע יוסף. העיתון 'מעריב' בלבל את הגר"ד יוסף עם הגר"י יוסף, מנגד 'ידיעות אחרונות' (שנתן קרדיט ראוי ל'כיכר השבת' שפרסם את הסיפור לראשונה) הסתפק בתמונת הגר"ד יוסף שנשתלה פעמיים, פעם אחת כ"רבי דוד" ופעם אחת כ"רבי יצחק".

ואנן נענה אבתרייהו: אין כמו במבה...

מעריב מחליף בין הגר"ד לגר"י יוסף


ידיעות: תמונת הגר"ד יוסף פעמיים