אאא

בחג השבועות הפכנו לעם ובזכות חג השבועות עם ישראל קיים. בזכות ה"נעשה ונשמע", בחר הקדוש-ברוך-הוא בעם ישראל לעם סגולה.

אין אף עם בעולם שמתפלל, לומד תורה ומקיים הלכות, כמו עם ישראל.

למרות שכבר מבקשים בתפילה "מוריד הטל", הביא בורא עולם בחג השבועות ענני ברכה, רעמי ברכה, ברקי ברכה וגשמי ברכה, כדי להזכיר לעם ישראל את מעמד הר סיני ולעורר אותם אליו, שיחושו שהקדוש-ברוך-הוא אתם. אם היה הקדוש-ברוך-הוא מביא ברקים ורעמים בלי עננים וגשם, היה עם ישראל נבהל מהקולות והמראות. מאילת, ועד מטולה, שמעו את הרעמים וראו את הברקים, זוהי הכנה, ריבונו של עולם מרגיל את עם ישראל למעמד המלכת מלך המשיח!