אאא

גדולי הדור וגזירות הממשלה: במהלך דברי התורה שנשא כ"ק מרן האדמו"ר מבויאן בפני אלפי חסידים בטיש הסעודה השלישית, התייחס הרבי למצב הקשה השורר בארץ הקודש ולגזירות הממשלה כנגד עולם התורה והישיבות כאשר השלטונות מנסים בכל דרך שהיא להתנכל לאברכים ובני הישיבות.

האדמו"ר סיפר כי לפני המלחמה, כשהיו גזירות קשות כנגד היהודים בעיירה צ׳רנוביץ שבאוקראינה, התבטא הרבי מבויאן זצ״ל בפני החסידים כי צריך להתפלל שלרשעים תיהיה מפלה גדולה. כששאל אותו אחד ממקורביו כי אולי כדאי להתפלל שיחזרו בתשובה ויבטלו מחשבתם הרעה ואז ממילא יתבטלו הגזירות, השיב האדמו"ר כי הרשעים איבדו את הזכות והיכולת לשוב בתשובה ולחזור בהם מדרכם הרעה.

האדמו"ר מבויאן אמר כי "על פניו לכאורה אנו נמצאים בארץ ישראל כיום במצב דומה, אין להם זכות לחזור בתשובה, אולם למרות זאת עלינו להתפלל להקב״ה שישובו ממחשבתם ההרסנית ליהדות החרדית ויתקנו את דרכיהם".

הרבי הוסיף כי "באם תהיה להם הזכות לשמור על עולם התורה הרי שהדבר יגן על ישראל מכל האוייבים והצוררים מהמדינות סביב המאיימים להשמידנו ח״ו ולכלות אותנו".