אאא

הסערה בחסידות 'שובו בנים' נמשכת, וזאת לאור החשדות הקשים נגד מנהיג הקהילה הרב אלעזר ברלנד, שנמלט בתקופה האחרונה מהארץ ושוהה במקום מסתור במרוקו. 

לאחרונה, החלו רבנים חשובים במגזר החרדי להביע תמיכה בקהילה ובמנהיגה שכאמור חשוד במעשים חמורים ודרוש לחקירה.

במכתב שמפרסמים הגאון רבי יעקב שיכנזי, חבר בד"צ העדה החרדית- הספרדית. הגאון רבי שלום ארוש מנהיג קהילת 'חוט של חסד' והרב מאיר סירוטה, מובעת תמיכה חד משמעית ברב ברלנד, כאשר הרבנים מזהירים: "כל המבזה תלמיד חכם אין לו חלק בעולם הבא".

לשון המכתב המלא: 

"כל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא והוא בכלל כי דבר ד' בזה הכרת תכרת הנפש ההיא וכו'" (שו"ע יו"ד רמ"ג סעיף ו').

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

,נדהמים וכואבים בפלצות לב על השמועות הנוראות המהלכות בתוכנו אודות דברים שאינם בכלל אפשר שלא יעלו על הדעת הזויים ומנותקים מכל בסיס של מציאות אשר אינשי דלא מעלי מעיזים בחוצפתם ובגסות לבם לפעור פיהם מלא שחץ על כבוד קדושת הרב אליעזר ברלנד שליט"א, ת"ח אמיתי מגדולי הדור אשר אין לו בעולמו אלא תורה, תפילה, קדושה, פרישות, זיכוי הרבים ומסירות נפש לכל יהודי באשר הוא, ואבוי למתירין דמו של צדיק זה בפרהסיה, מורה דרכם של אלפי תלמידיו ושומעי לקחו שכולם יראים ושלמים, ואשר רבים נושעו בזכות תפילותיו.

"אוי לנו שכך עלתה בימינו שתרבות רעה וארורה קמה עלתה וגם ניצבה כקורח ועדתו לפצות פה באיש אלקים קדוש, מלאך ה' צבאות אשר רבים השיב מעוון ואין חטא בא לידו כלל. ודברים הניכרים הם שמדובר בכזבים ועלילות שווא של בעלי מחלוקת זדים וארורים המנסים להטיל דופי ברב שליט"א. ועליהם נאמר "כל המבזה ת"ח אין לו רפואה למכתו" (שבת קי"ט) ואין להם חלק לעולם הבא כדין אפיקורס ומגלה פנים בתורה (סנהדרין צ"ט ע"ב) וצריכין נידוי כדין המבזה את החכם (שו"ע יו"ד של"ד סעיף מ"ג).

"וידע הציבור: שהדברים הינם שקר גמור ואוי למי שמהרהר אחר בדיות וכזבים אלו אפילו בלבו כמבואר בגמרא "כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר שכינה" (סנהדרין ק"י ע"א) וכן; נפסק ברמב"ם (הל' ת"ת פ"ה) ובשו"ע (יו"ד רמ"ב סעיף ב').
ואוי לנו שבימי ערב חג החרות וגאולת ישראל, במקום להתעסק בציפיית גאולתה של ירושלים ובניינה נאלצים אנו לקרוע על חורבנה מול עינינו שנאמר: "לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה ת"ח".

"וד' הטוב יכפר בעד כל עמו ישראל". 

 (צילום: מאיר אלפסי, כיכר השבת)
מכתב התמיכה ברב ברלנד