אאא

בעקבות הדיון שהיה אתמול בוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא מצוקת הקבורה באזור גוש דן מאיים ח"כ יואל חסון כי אם תוך חצי שנה לא יינקטו פעולות, יפעל להקמת ועדת חקירה ממלכתית לנושא מצוקת הקבורה. "עוד מעט, הוא אומר, כבר לא יהיה מקום לקבור ולו נפטר אחד בגוש דן".

אתמול התקיימה ישיבה מיוחדת של הוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא מצוקת הקבורה באזור גוש דן. בדיון תואר מצב חמור של מחסור חריף בעתודות קרקע לצרכי קבורה ובחלקות קבר.

בדיון הודיעה הוועדה לענייני ביקורת המדינה כי היא רואה במשרד לשירותי דת גורם מרכזי ומתכלל בין כל הגורמים העוסקים בנושא הקבורה וקראה לשר לקיים שולחן עגול עם כל הגופים הרלוונטיים, קרי משרד האוצר, משרד הפנים, הביטוח הלאומי ומינהל מקרקעי ישראל על מנת להציג פתרונות ראויים לבעיה. הוועדה ביקשה מהשר לעשות עבודה מקיפה על מנת לדעת מהן עתודות הקרקע במדינה.

הוועדה לענייני ביקורת המדינה קראה לשר לפקח על חברות קדישא, על הכספים ותעריפי הקבורה וביקשה ממשרד המשפטים ומהביטוח הלאומי לתקן את העיוות עליו הצביע מבקר המדינה כדי שתתאפשר פעולה תקינה של חברות קדישא.

לאור ממצאים החמורים, הקציב יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ח"כ יואל חסון, פרק זמן של חצי שנה לטובת סנכרון בין כל הגורמים הרלוונטיים ומציאת פתרונות בנושא הקבורה. לדבריו, אם המשרד לענייני דת לא ינקוט פעולות תוך פרק הזמן האמור, יפעל להקמת ועדת חקירה ממלכתית לבחינת הטיפול בנושא מצוקת הקבורה באזור גוש דן וברחבי הארץ כולה.