אאא

ראש עיריית ירושלים ניר ברקת הכריז מלחמה על צבינה של הבירה. מהשבוע, כל חברת פרסום שתבחר לא לשלב נשים בפרסומיה, תיחשב כמפרת הסכם עם העירייה וזו תמנע ממנה להמשיך לפרסם על גבי השלטים שבתחומה, כך חושף מעריב.

היועץ המשפטי של העירייה, עורך-הדין אמנון מרחב, שיגר מכתב חריף לחברות הפרסום. "לאחרונה נטען בכלי התקשורת כי אתם נמנעים מלפרסם בירושלים קמפיינים פרסומיים שבהם מופיעות דמויות נשים, וזאת בין היתר בטענה שאתם נאלצים לעשות כן, אחרת יושחתו מתקני הפרסום. עיריית ירושלים אינה יכולה להסכים עם מדיניות כזו ואינה מקבלת תופעה של הדרת נשים מפרסומי חוצות רק מ' הנימוק' של מניעת השחתת מתקני פרסום", כתב היועץ במכתב החריג.

היועץ המשפטי מזהיר כי התנהגות זו נחשבת ל"הפרת ההסכם עם עיריית ירושלים על כל המשתמע מכך" ודורש להחזיר מיד את תמונות הנשים למרחב הציבורי.

"הנכם נדרשים להימנע מכל פעולה שתוצאותיה הדרת נשים מפרסומים על מתקני הפרסום העירוניים", כותב היועץ ומזהיר משורת סקנציות וקנסות שהעירייה תפעיל על החברות, באם יחליטו להדיר את הנשים.

בשנים האחרונות, הושחתו מודעות רבות בירושלים, בהם הופיעו תמונות נשים שפגעו ברגשות הציבור. חברות הפרסום הבינו במשך הזמן שכדי להשאיר את המודעות במקום - רצוי לשים רק גברים.

כאמור, ברקת החליט לתופעה סוף וככל הנראה בקרוב תבוא תגובת נגד מהצד החרדי.