אאא

מאות הורים לתלמידות סמינרים התכנסו אתמול (מוצאי שבת) באולמי "היכלי מלכות" בבני-ברק, לערב שהוקדש לחיזוק גדרי ההלכה.

כצפוי, האינטרנט הפרוץ, כמו גם הטלפונים הסלולריים ללא הכשר ספגו את רוב המתקפה. "אינטרנט כשר, זה דחויה באילוץ", הבהירו בכינוס. "אינטרנט פרוץ אסור גם לצרכי פרנסה, אבל כשר - זה רק מי שהתירו לו גדולי ישראל, כי אין לו ברירה אחרת".

אחד הדוברים בחר להמשיל את סכנות האינטרנט לחנות שרוב מוצריה הם נבלות וטרפות, ומיעוט מהם כשרים גלאט. "80 אחוזים מהתוכן באינטרנט הם דברי תועבה ולמטה מזה", הדגישו הרבנים.

"ילד בא לחיידר יכול לבוא ולהגיד לחבר שלו: ראיתי באינטרנט הכשר אצלי בבית. הייתכן?".

באשר לטלפונים סלולריים לא-כשרים, הובאו סיפורים מזעזעי-נפש הממחישים את השפעתם השלילית.

מומחי אינטרנט כשר הפצירו במנהלי הסמינרים להעביר מסר חד משמעי לתלמידות הסמינרים: מחשב זה לא בילוי, זה רק עבודה. "האישה תעמוד על המשמר בבית, ותתעקש על-כך שמחשב פרוץ לא נכנס לבית".