אאא

רחובות הערים החרדיות מלאים במודעות מחרידות נגד הפאות. יצחק בלומנטל חושף את השקר הגדול מאחורי ה"איסור" ללכת עם פאה נכרית (איצטלא)

נדמה, שמעולם לא הייתה קבוצת אנשים שנלחמה בחירוף נפש על מצווה כל שהיא, כמו האנשים שנלחמים נגד הפאות הנכריות. שום חלול שבת או מכירת מאכלות אסורות לא הצליחו לגרום לאותה קבוצה לצאת למלחמה. את כל הרחובות הם מילאו בכרזות (פשקווילים) על חומרת האיסור לאשה ללכת עם פאה נכרית ומודעות הרחוב גם מזהירים כי חבישת פאה מביאה סרטן (רחמנא ליצלן). מי שמאמין לכתובת על הקיר עלול לחשוב שהאיסור הכי חמור בתורה הוא השימוש בפאה נכרית. האומנם?

ובכן, לא ולא. רוב הפוסקים בכל הדורות התירו לנשים לכתחילה ללכת עם פאות נכריות. רק פוסקים בודדים אסרו.

מי מתיר פיאה נכרית?

תשובה: הרמ"א, הגר"א, הפרי מגדים, שלחן ערוך הרב, המשנה ברורה, שלטי הגיבורים, הפרישה, תוספות יום טוב, מחצית השקל, באר היטב, בית יצחק, מגן גיבורים, כף החיים, ערוך השלחן, טעם המלך, עדות ביהוסף, יד אהרן, דובב מישרים, סתרי ומגיני, פני יצחק, אגרות משה, שבט הלוי, אז נדברו, אור לציון, ועוד ועוד.

מי אוסר פיאה נכרית?

תשובה: הבאר שבע, והישועות יעקב. וגם הם לא סוברים שאסור מדאורייתא, אלא רק מדרבנן, וכמו שכתב בשו"ת לבושי מרדכי: "לא אדע מי מן הפוסקים האחרונים שיסבור כן".

וזהו?

תשובה: יש עוד פוסקים שאוסרים במקרים מיוחדים, או במקרים שהמנהג שלא ללכת עם פאה. ובדור שלנו יש עוד כמה בודדים שאוסרים.

ומי שרוצה להחמיר על עצמה משום צניעות?

תשובה: שתפתח את ה'דובב מישרים', שם כתב שההליכה עם פאה - היא מנהג צניעות.

ממתי נהגו נשים ללכת עם פאה נכרית?

תשובה: מהמקורות נראה שמאז ומעולם הנשים לבשו פאות, ולא מצאנו שמחו בהם. במשנה ובגמרא כתוב כמה וכמה פעמים שנשים הלכו עם פאות. ומעניין מה שכתב הפרי מגדים, בספרו אם לבינה, שעוד לפני מתן תורה כבר הנשים היו הולכות עם פאה נכרית.

הם כותבים בפשקווילים שהפאות של פעם אינם דומות לפאות של היום, והיום זה הרבה יותר דומה לשיער אמיתי?

תשובה: הרמ"א כותב שמותר אפילו פאה שעשויה מהשיער שלה בעצמה, שזה ודאי דומה לשיער שלה. "ואין שיער באשה ערווה אלא דווקא שערותיה המדובקות בבשרה". (אמנם יש כאלו שחולקים ואוסרים פאה מהשיער שלה בעצמה).

הם כותבים שיש הבדל בין פאה בבית לפאה ברחוב?

תשובה: בשולחן ערוך הרב התיר גם לצאת לרחוב, ואף אחד מהמתירים לא חלק עליו, כך שנראה שכולם הסכימו.

הרבה ספרדים אומרים שלספרדים אסור?

תשובה: יש באמת כמה מחכמי הספרדים בני דורנו שנוקטים שראוי להחמיר, אבל גם בין הספרדים יש הרבה שמתירים, כמו הכף החיים והאור לציון.

אמותינו לא הלכו עם פאה, האם מותר לשנות מהמנהג?

תשובה: יש הרבה שהתירו. בשו"ת אז נדברו כתב שמותר, כי בדורות הקודמים לא היו להם פאות, ולכן לא הלכו איתם, אבל כיום שיש זה לא שינוי מהמנהג.

אני רוצה בכל אופן שאשתי תחמיר, כי יש כאלו שאוסרים.

תשובה: רבי משה פיינשטיין כותב שאין לבעל להחמיר על חשבון אשתו, ולכן אם רוצה להחמיר אינו יכול לומר לה שלא תלך עם פאה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אם כך, למה בכל אופן יש כאלו שאוסרים?

תשובה: יש ארבע סיבות שונות. א. אולי אסור ליהנות משערות של מתים. ב. יתכן שיש בעיה של פריצות. ג. מראית העין. ד. יש איסור לעבור על "דת יהודית".

אם רוב השיטות מתירות, למה בכל אופן הרחוב מלא במודעות נגד הפאות?

תשובה: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי. לא צריך להתייחס לא אליהם ולא לסיפורים "המפחידים" שהם מנסים לספר. כל אחד יעשה כמו אבותיו וכהוראת רבותיו.

נ.ב. נעזרתי רבות במאמרו של הרב הגאון אליעזר פולק, שפורסם בקובץ התורני אור ישראל, והרוצה להרחיב את ידיעותיו בנושא מומלץ לו שיקרא המאמר כולו בעיון.


מערכת 'כיכר השבת': הרב בולמנטל כתב את דעתו האישית. חובה לציין כי גדולי ישראל אחרים הזהירו לא פעם מאיסור חבישת פאה.