אאא

לא לחינם נדבק ברב עובדיה יוסף הכינוי "מרן" ו"גדול הדור". כבר מצעירותו התבלט לא רק בידיעתו הרחבה בכל מקצעות התורה ובגאונותו האדירה, אלא גם בפירות ידו המעטירה. שחיבר בחיו למעלה מחמישים חיבורים.

יצירתו הספרותית הראשונה של מרן נכתבה על ידי כבר כשהיה בגיל תשע, בשולי הספר "ראשית חכמה" (של הרב אליהו די וידאש). שלוש שנים לאחר מכן, כתב את ספרו הראשון ("מחברת העתקת חידות") יחד עם שניים מחבריו לספסל הלימודים בישיבת פורת יוסף.

הליכות עולם

בגיל שבע עשרה נשלח מרן על ידי רבו הרב עטייה למסור שיעור הלכה מתוך ספרו של הבן איש חי בבית הכנסת של עולי פרס בשכונת בית ישראל בירושלים. בשיעורים אלו הרבה מרן לחלוק על דעת הבן איש חי בטענה שהבן איש חי נטה להחמיר כדעת האר"י וסטה רבות מדעת הבית יוסף בשולחן ערוך. מלבד ששיעורים אלו היא הפעם הראשונה שהתבטא מרן בפומבי, הרי ששיעורים אלו היוו בסיס איתן לעריכת חיבורו הראשון "הליכות עולם" שמעלה עלי כתב השגות והערות על ספר ההלכה של הבן איש חי, ועד היום נכתבו לספר זה שמונה כרכים.

חזון עובדיה

בתחילה, כאשר מרן היה בסך הכל בן 31 הוציא לאור את ספר חזון עובדיה ככרך אחד על הלכות פסח והגדה של פסח. אך עם השנים נוספו עוד ועוד כרכים על החגים והלכותיהם, פרוזבול, אבלות, תרומות, מעשרות שבת ועוד תחת השם חזון עובדיה. לעת עתה ישנם שמונה עשרה כרכים.

שו"ת יחווה דעת

במשך שבע שנים, בין השנים תשל"ז עד תשנ"ד היה מרן מעביר שיעור הלכתי ברדיו קול ישראל בימי ששי בפינת ההלכה. היה ענה לשאלות הלכתיות אקטואליות שנשלחו אליו, וכן לשאלות שהופנו אליו דרך הרדיו. לסוף שנים אלו רוכזו כל השאלות ותשובות מרן עליהם לתוך שישה כרכים של ספר שנקרא יחווה דעת. ספרי יחווה דעת הותאמו לכלל ציבור הספרדים בארץ, תוך השמת דגש שהספרים נכתבו עם פסקי הלכה קצרים שבסוף כל שאלה פסק הלכה ברור ומופשט. בנוסף, בסוף הספר צורף קונטרס יביע אומר העוסק במסכת הוריות, בפרטיו ודקדוקיו.

קול סיני

ספר זה מכיל בתוכו ליקוט של כל ההלכות והמאמרים התורניים של מרן שפורסמו בירחון התורני קול סיני.

לוית חן

מרן שפסק את הלכותיו לפי מנהג הספרדים ועדות המזרח, חיבר את סדרת הספרים לוית חן על הלכות שבת, שבו הביא רבות את דברי המשנה ברורה לרבי ישראל מראדין (החפץ חיים) וכתב בביאור נרחב באלו נקודות יש לחלוק על דעת המשנה ברורה, ולנהוג כשיטת הספרדים ועדות המזרח.

טהרת הבית

כפי הידוע לכל, הלכות טהרת המשפחה הם הלכות קשות מצד חומרתן ומצד הבנתם, על כן חיבר לנו מרן שלושה כרכים ברורים ומבוארים על כל עניני והלכות טהרת הבית ומקואות. כיום ספר זה הוא ספר יסוד לכל בית יהודי.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מאור ישראל

בספר זה המורכב מכמה כרכים ניתן לחוש מזיו לימודו ועמקותו של מרן בפילפולא דתלמודא, על מסכת ברכות ועל כל סדר מועד, הן בסוגיות ואגדות הש"ס והן בדברי רבותינו הראשונים ואף מובא בו דרשות וחידושי תורה למועדי השנה. כמו כן, בכרך מאור ישראל - טבעת המלך הביא מרן לפלפל בדברי הרמב"ם בהלכה, ובשיטת פסיקתו.

ענף עץ אבות

פרקי אבות, שהם הם דברי קדמונינו המאירים את דרכינו בדברי האמונה והמוסר מוארים על ידי דברי מרן ששילב דרושים נאים ומשלים מחכימים כדי לסבר לאוזנינו את מידות אבותינו ואת הדרך הישרה שיבור לו האדם.

שו"ת יביע אומר

אבן בוחן לכלל יצירות מרן הוא ללא ספק שאלות ותשובות יביע אומר. בספר זה הבנוי מעשרה כרכים ניתן לראות אתעוצמת פסיקתו של מרן, ולהתפעל מהזיכרון הצילומי שלו, על ידי שיוט בין שלל הציטוטים מאלפי ספרים, שחלקם כלל לא מוכרים לנו. פסקי ההלכה מבוררים בעיון רב תוך ציטוט דברי תנאים ואמוראים ראשונים ועד אחרוני האחרונים, בשביל ליישב את דעת השואל בטעם לפסיקת ההלכה באשר היא.

לימים מרן אף השלים את ספרי כף החיים בחלק יורה דעה על פי בקשת משפחתו של המחבר, הרב יעקב סופר. דבר שלעצמו מעורר התפעלות, להשלים בצורה כה את מלאכת חיבור ספרי כף החיים.