אאא

פרשת הגניבה בחברה קדישא בחיפה: כתב אישום הוגש נגד איש החברא קדישא נתן ביטון בחשד למעשים חמורים של גניבה זיוף ומרמה. 

לפי כתב האישום, ביטון נהג מאז שנת 2009 לקבל תשלום עבור חלקות מרוכשים, אולם לא העבירם לחברה קדישא, אלא שלשל אותם לכיסו הפרטי. 

הסכום שנגנב על ידי ביטון שכאמור כיהן כעובד בכיר בחברה קדישא הספרדית בחיפה, הגיע לפי כתב האישום ל-703,200 שקלים. 

עוד עולה מכתב האישום, כי ביטון נהג לזייף חשבוניות, בכדי להסתיר את הגניבות אותם ביצע. 

בשיחה ל'הארץ' אמר לפני כשנתיים נתן ביטון: "אם עשיתי טעות אני מוכן לשלם עליה, מעדתי. נתתי בסופו של דבר למשפחות מסכנות, שאין להן. שום דבר לא היה לשימושי האישי. ידעתי שחברה קדישא הלכה להתלונן במשטרה כי יש לה אינטרס לקבל ככה כסף מהביטוח".