אאא

אם היו מטילים אתמול פצצה על סוכתו של מנחם שפירא, ראש המחלקה המוניציפאלית של דגל התורה, ספק אם היה ניתן למצוא נציגות ראויה לעסקנות של הציבור הליטאי בשנים הקרובות.

בסוכתו של שפירא התארחו אתמול צמרת המפלגה, חברי הכנסת משה גפני, אורי מקלב, יעקב גוטרמן, מנחם כרמל, ומרבית הדור הצעיר - חברי דגל התורה, העתידים לאייש בבוא היום את המשרות הבכירות של המפלגה.

במהלך האירוע, שהפך למסורת, דובר רבות על השליחות שבתפקידים הציבורים ועל הצורך לעסוק בצרכי ציבור באמונה.