אאא

סוגיית "חוק טל" עדיין מסרבת לרדת מהכותרות. ראש אגף כוח האדם, האלוף אורנה ברביבאי, התייחסה אמש לסוגיה בהרחבה, במהלך כנס שהתקיים בכנסת ועסק במודל "צבא העם" ובסוגיית "חוק טל". במהלך הכנס, הציגה ראש אכ"א נתונים בדבר הגיוס לצה"ל, בדגש על גיוס החרדים.

"לנוכח מורכבות האיומים עימם מתמודד צה"ל, ולאור תמונת המצב הדמוגרפית שבה אחד מכל ארבעה גברים לא מתגייס וכמעט אחת מכל שתי נשים לא מתגייסת, צה"ל פועל להרחבת היקף החרדים המתגייסים לשורותיו", ציינה האלוף ברביבאי. 

לדבריה, "גיוס החרדים מבטא את המחויבות לשימור מודל 'צבא העם'. צה"ל פועל ליישום שירות חובה לכל אזרח בישראל, ללא הבדלי דת, גזע ומין". בנוסף, הדגישה כי "כולם יבצעו שירות בעבור המדינה – צבאי או אזרחי. צה"ל כגוף המופקד על ביטחון המדינה, יקבל עדיפות עליונה בבחירות המתגייסים לשורותיו".

עוד טענה ראש אכ"א בנאומה, שציטוטים ממנו פורסמו באתר צה"ל, כי "יישומו של עיקרון שירות חובה לכל יאפשר לחלק את הנטל באופן שוויוני בין כלל אזרחי המדינה, וייתכן שאף להקטינו. בכוחו של שירות חובה לכל להגדיל את הסולידריות ואת תחושת השייכות והשותפות בין האזרחים. רק לאחר סיכום נושא זה, ניתן יהיה לשקול את המעבר למשך שירות דיפרנציאלי. תיווצר תועלת ממהלך זה למשק ולמדינת ישראל".

במסגרת דבריה הציגה ראש אכ"א נתונים לגבי הגידול בהיקף גיוס החרדים, באומרה כי "ישנו גידול עקבי בהיקף המתגייסים החרדים לצה"ל. כיום כ-2,000 חרדים מתגייסים ליחידות הצבא, וזהו נתון שהגענו אליו הודות למסלולים הייחודיים שנפתחו במיוחד בעבורם, בכלל זרועות הצבא ואגפיו".

לדבריה, יעד האגף הוא להגדיל בשנים הקרובות את היקף החרדים המשרתים בצה"ל, מבחירה אישית ובשיתוף עימם. "עד שנת 2015 נעמיד את היקף המתגייסים החרדים על 2,400 בשנה, בהתאם להחלטת הממשלה. בהנחה שמספר דומה ישרת בשירות אזרחי-לאומי – נגיע למצב שבו שני שלישים מהחרדים בכל שנתון מבצעים שירות כלשהו", סיכמה ראש אכ"א.