אאא

שומרי המצוות, מניחים מדי בוקר תפילין ואחת לכמה זמן שולחים אותם לבדיקה אצל סופר סת"ם כדי לבדוק שכשרותם לא נפגמה.

אדם מסורתי בשנות ה-80 לחייו שהחליט לבדוק את התפילין אחרי 11 שנה. הוא פנה לסופר לירן קריספין, אך כשזה פתח את בתי התפילין, חשכו עיניו.

בתוך הבית של התפילין של יד הוא נדהם לגלות פתק בו נכתב: "אכלת אותה". הבית של התפילין של ראש היה ריק ללא שום קלף.

"הוא הגיע אליי וסיפר לי כי את התפילין האלה הוא מניח מזה 11 שנה", סיפר הסופר והבודק, לירן קריספין לחדשות 0404, "לאחר שבדק בעבר את התפילין הישנות שלו ומסרו לו שהן פסולות ויש צורך להחליפן".

"הבוקר התחלתי לבדוק את התפילין וכשפתחתי את הבתים, נדהמתי לגלות כי בבית היד היה פתק שעליו כתוב 'אכלת אותה' ובית הראש היה ריק לגמרי. כמה רוע יכול להיות לאדם שעשה את זה? אני מאוד מקווה שאין בשוק עוד תפילין כאלה", הוא אומר.

הסופר מיהר לעדכן את בעל התפילין. "הוא תפס את הראש בין הידיים - זה מאוד כואב לו". סיפר הסופר.