אאא

מאות אלפי בני אדם בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל ייצאו מחר (ראשון) בשעות הצהריים להשתתף בעצרת תפילה מחאה וזעקה המונית בשערי העיר ירושלים לביטול גזירת הגיוס והאיום להשליך את לומדי התורה לכלא.

בעצרת ההמונים לא ינשאו נאומים ודרשות, והציבור הרחב יישא תפילה ויאמר פרקי תהילים.

העצרת תחל בשעה 16:00 בדיוק בתפילת מנחה ברוב עם, כשלאחר מכן ייגשו לפני התיבה הרבנים שיאמרו את הסליחות ופרקי התהילים. 

כינוס המועצות במהלכו הוחלט על קיום עצרת הענק (צילום בלעדי: כיכר השבת)

קוראי התהילים והסליחות הם הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל, הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין, הגאון רבי ראובן אלבז ראש ישיבת אור החיים והגאון רבי דוד בצרי ראש ישיבת השלום. 

סדר פרקי התהילים שייקראו בעצרת הוא: עט, פ, קלז, נה, נא, צ, פט, צה, קז, צו, פו.

לאחר מכן, יאמר הקהל העצום  את תפילת השל"ה ולאחריה התחינות; "ישראל נושע בד' תשועת עולמים", "י"ג מידות", "עננו אבינו עננו", "אדון הסליחות", "אלוקינו שבשמים".

לסיום, תאמר ברוב עם בזעקה מפיות מליון האנשים קבלת עול מלכות שמים וקריאת "שמע ישראל ה אלוקינו ה אחד".